Ömer Burhanoğlu

davet

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ve değişken ekonomik faktörler, tüm sektörler gibi otomotiv pazarındaki eğilimleri de kökünden değiştirerek girişimci ve sanayicileri her geçen gün “daha iyiyi” hayata geçirmeye zorunlu kılıyor. Küresel otomotiv devlerinin yanında, teknoloji ve bilişim şirketleri de kendi araçlarını üreterek doğrudan otomotiv endüstrisine giriş yapıyor. Sürücüsüz, yapay zekaya sahip, birbiriyle bağlantılı ve elektrikli araçların kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Üretici işletmeler; memnun edilmesi zor, seçici ve bilinçli bir müşteri kitlesinin ortaya çıktığı, yani rekabetin oldukça yoğun olduğu bir dönemde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor.

Büyük bir hızla dijitalleşen dünyada, Türkiye ekonomisinin bel kemiği otomotiv endüstrisi ise 13 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olmayı ve Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada yer alan 193 ülkenin tamamına ihracat yapmayı başardı.

Türk otomotiv endüstrisinin ihracat alanında tek koordinatör birliği olan OİB de böylesine bir atmosferde Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak başarısını taçlandırması vizyonuyla öncü etkinliklere imza atıyor.


OİB’in, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlediği “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” işte bu anlayışın bir göstergesi olarak küresel rekabette daha da güç kazanmak adına yaratıcı fikirleri endüstriye kazandıran bir etkinlik haline geldi. Bu yıl, “OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI” 12-13 Kasım tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştireceğiz.

Yenilikçi fikirlerin, tasarım ve projelerinin sunulacağı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, sektörde çalışan profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunlarını içine alan 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği bir yarışma olması bakımından büyük önem taşıyor.

Yarışma genel tasarıma; yani bütünsel bir bakış açısıyla görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) ve teknik tasarıma odaklanıyor. Sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi ticarileştirilebilir projeler yarışma kapsamında değerlendiriliyor.

Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız ve uluslararası arenada giderek markalaşan Otomotiv Geleceği Tasarım Yarışmasında, aynı zamanda teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen mobilite kavramının otomotiv sektörüne yansımasını, dijitalleşmenin sebep olduğu bu sektördeki hızlı gelişmeleri ve yenilikleri Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların katılacağı panel ve konferanslarda tüm paydaşlara aktarma olanağı da sunuyoruz.

Otomotiv tutkunlarını hayallerindeki tasarımları hayata geçirme konusunda teşvik eden yarışmada, bizler de katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler bekliyoruz. Söz konusu projeler, önde gelen sektör profesyonellerin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmesi sonucunda ödüle veya sergilenmeye layık bulunduktan sonra, etkinlik günleri boyunca ziyaretçiler ile buluşma fırsatı da yakalayacak.  

Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında; ülkemizde teknoloji ile bütünleşen Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, yeni teknolojiler ile üretim ve ihracatta katma değerin artırılması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesi, ticarileşebilir projelerin teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın proje başvuruları 18 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında katılımcılara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda yarışmanın birincisine 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin, dördüncüye 40 bin TL ve beşinciye 30 bin TL ödül verilecek.

Bu bağlamda herkesi, 12-13 Kasım'da Bursa Uludağ Üniversitesi'nde başlayacak olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında, Türkiye’nin, geleceğin otomobillerini yaratan öncü ülkelerden biri olma vizyonuyla çalışan otomotiv şirketleri, teknoloji firmaları, startup’lar, melek yatırımcılar, teknokentler, üniversiteler ve nihai kullanıcılar arasındaki sinerjiye ortak olmaya davet ediyoruz.

Ömer BURHANOĞLU
Yürütme Kurulu Başkanı
OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması