2020

Proje Adı : Büyütech - Forsight
Proje Ekibi : Ömer Orkun Düztaş, Alparslan Işıklı
Proje Özeti : Bir insan sadece gözleri ve beynini kullanarak araç kullanabiliyor, bunu otonom araçlar da yapabilir mi? Tüm dünyada otonom araçlar konusunda tartışılan konulardan birisi gerçekten kamera dışında başka bir sensöre ihtiyaç olup olmadığı konusudur. Tesla, MobilEye gibi firmalar sadece kamera ile otonom sürüş denemeleri yapmaktadırlar. Otonom sürüş için 3 boyutlu algılama kritik önem taşımaktadır. Bu amaçla Lidarlar kullanılmaktadır. Geliştirdiğimiz üst düzey stereo matching algoritmalar ve özel yapay zeka donanımımız sayesinde Lidarlar yerine geçip üst düzey 3 boyutlu algılama yaparken kendi üzerindeki özel yapay zeka işlemcisi ile araçları, yayaları, trafik işaretçilerini ve daha bir çok şeyi algılayabilen, acil durum fren sistemi, adaptif hız sabitleme gibi adas özelliklerini bünyesinde barındıran yeni nesil bir akıllı kamera.

Proje Adı : SYNTONYM
Proje Ekibi : Batuhan Özcan, Barış Geçer, Abdülkadir Pir
Proje Özeti : Syntonym görsel veri anonimizasyonu yapan bir privacy-tech’dir. Bireylerin yüzlerinin, tüm analitik değerlerin maksimum oranda korunmasını amaçlayarak hiç var olmamış sentetik yüzler ile değiştirilmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken yaş, cinsiyet, yüz ifadeleri vb. metriklerin korunması yapay zeka algoritmalarının doğru ve güvenilir veriler ile beslenmesi sürecinde hiç bir bireyin privacy ve gizlilik gibi haklarının ihlal edilmemesini temin etmektedir. Level 3 bir otonom aracın ortalama 8TB veri kaydettiğini düşününce, en değerli veri tipi olarak karşımıza çıkan görüntü verilerinin KVKK/ GDPR uyumlu bir biçimde anonimleştirilmesi sayesinde kişilerin mahremiyetinin korunması garanti alınarak firmaların datayı en verimli şekilde kullanmasına imkan sağlamaktadır.

Veri anonimizasyonuyla toplanan veriler kişisel veri olmaktan çıkmaktadır.

Proje Adı : ALGAE BIODIESEL
Proje Ekibi : Selen Şenal, Berna Alemdağ, İlayda Aktuğ
Proje Özeti : Endüstriyel atık sular ve baca gazları mikroalgler yardımıyla arıtılarak bu atıklardan karbon negatif mikroalgal biyoyakıt ve hammadde (gliserin, protein vb.) üretimi yapılmaktadır. Dizel motorlarda modifikasyonsuz bir şekilde kullanılabilmektedir ve setan sayısı, CFPP vb. yakıt özellikleri petroldizeliyle aynı kalitede özellik göstermektedir. Kükürt emisyonunu sıfıra indirmekte, CO2, SOx, NOx emisyonlarını %70 azaltmaktadır. Ürettiğimiz mikroalgal biyodizelinin LCA’ı 28.5 g CO2e/MJ’dur, düşük kükürtlü petrol dizeline kıyasla 3 kat azdır. Algae Biodiesel üretim prosesinde üstün karbon yakalama teknolojisi sayesinde baca gazının içerisindeki CO2’i %90 civarında absorbe etmekte, endüstriyel atık sudaki azot, fosfor, ağır metaller, BOD gibi maddelerinin giderimini ise %95 civarında sağlamaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını üretimden tüketime azaltmakta ve bu sayede iklim değişikliği sınırı olan 1.5 derecelik artışın altında kalmayı hedeflemektedir. Üretimde bertaraf gerçekleştirdiğimiz için sanayinin en önemli çevre problemleri olan atık su ve baca gazının giderimi sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerin’den en az 10 tanesinde (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) pozitif etki yaratmaktadır. Sanayide fosil yakıt temelli ekonomiyi clean-tech çözümümüz ile sürdürülebilir yeşil-ekonomiye çevirebilmek projenin en temel amacıdır. IPCC Panelinin kararına göre sanayide %100 fosil yakıt veya kısmi yenilenebilir enerji kullanılmaya devam ederse 2030-2050 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık 3 ila 5 derece artacağı öngörülmektedir. Tek çözüm karbon yakalama teknolojili yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. ALGAE BIODIESEL ise sera gazı emisyonlarını karbon negatif üretimiyle minimuma indirmekte ve atık su ve baca gazlarını bertaraf ederek bu çözümü sağlamaktadır.

Proje Adı : Archmir
Proje Ekibi : İlker Kutsal, Mustafa Çakır, Talha Saruhan, Utku Eroğlu
Proje Özeti : Archmir, kendi geliştirdiği yapay zeka algoritması ile nesnelerdeki morfolojik bozulmaları tespit eden bir girişimdir. Şu anda bu teknolojiyi sigortacılık sektöründe, süreçlerin yarı-otonom hale gelmesi için kullanmaktadır. Normalde manuel yürüyen ve günler süren hasar tespit işlemleri, Archmir’in teknolojisi ile birkaç içerisinde yarı-otonom şekilde çözümlenebilmektedir. Rakiplerinden farklı olarak, parametrik tahminleme algoritması kullanan Archmir, standartlaşmamış marketlerde bile en iyi sonucu verebilmektedir.

Proje Adı : Otomotiv Sistemleri İçin Teşhis ve Güç Yöneticisi
Proje Ekibi : Can Acar, Taylan Aydın, Muhammed Salih Karademir
Proje Özeti : Autonom, Türkiye’de ilk defa tüm EKÜ’lere entegre edilebilecek yerli otomotiv yazılım birleşenleri geliştiriyor! Teşhis ve Güc Yönetimi otomotiv yazılımının kalbini oluşturur. Güvenliğin 1. Öncelik olduğu otomotiv sistemlerinde mevcut risklerin bertaraf edilmesi, güvenlik konseptlerinin muhtemel arizalar icin uygulanması ve sistemin dogru bir sekilde baslatilmasi ve kapatilmasi hayati önem taşımaktadır. Şirketimiz bütün otomotiv sistemlerinde ortak kullanılan bu iki yazılım modülünü geliştirecek ve Türkiye’de ilk defa otomotiv yazılımı ihracatı gerçekleştirecektir.

Teşhis yöneticisinin test edilebilir ve gözlemlenebilir işlevleri

* Sistem ve EKÜ içerisindeki hataların yönetimi: Hataların tüm özellikleriyle önce RAM’de, ardındansa güvenlik sebebiyle NVRAM’de kaydedilmesi Hata kodu, P-Kodu, hata tipi, hata durumu, hata önceliği, hata filtreleme, çevre değerleri, MIL-Grubu, kendiliğinden hata unutma/silebilme parametresi, hata kaydetme&reaksiyon göstermeyi belirli sistem durumları için engelleyebilme parametresi, hata oluşma sıklığı

* Hata reaksiyonunun müşterinin şartname kitapçığında belirttiği süre içerisinde tetiklenmesi ve sistemin güvenli moda alınması (Geçici ya da kalıcı olarak sistemin tam ya da parçalı etkisizleştirilmesi

* Teşhis Yöneticisi tarafından tetiklenen sistem reaksiyonunun konfigürasyona girilen şartlar tamamlandığında geri alınmasını sağlamak (Örnek: Arıza 500 ms’den fazla bir süre artık mevcut değilse)

* Hataların belli sürüş döngüsünden sonra hemen kendiliğinden silinmesini sağlamak ya da belirli hataların hiçbir şartta silinmemesini sağlamak

* Hata hafızasına kayıt edilen verilerin doğruluğunu sorgular

* Emisyonu etkileyen OBD hatalarının gruplandırılması ve ağ iletişiminde okunacak şekilde ağa gönderilmesi

* Diagnostik testçisi için sunulan işlevler: EKÜ ID’sini okuma, hata hafızasını okuma, hata hafızasını silme

Güç Yöneticisinin test edilebilir ve gözlemlenebilir işlevleri

Sistemin/EKÜ’nün önceden belirlenmiş bir düzende, güvenli bir şekilde başlatılmasını, kapanmasını sağlar.