OİB Hakkında

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2023 yılı sonu itibariyle, Türkiye'nin 45 ilinde bulunan 8.995 aktif üyesi ve 30,2 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve tedarik sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'in üyesidir.

30 yılı aşkın süredir faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %83 pay alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.

 

Birliğin başlıca iştigal konuları şu şekilde özetlenebilir:

* İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

* Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak,

* Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak,

* İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak,

* Üyelerini dış ticaret ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek,

* Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır.

 

2023 yılında toplam 35 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv endüstrisi, Avrupa ticari araç üretiminde birinci sırada bulunmaktadır.

Ülkemizde otomotiv endüstrisinin rolü genel ekonomi içinde artan bir grafik çizmektedir. Yüksek katma değer sağlama potansiyelinin yanı sıra sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin temelini oluşturan otomotiv endüstrisi, yıllar içinde gösterdiği büyüme hızı ve sağladığı ihracat olanakları ile Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir konuma ulaşmıştır.


Endüstri, özellikle demir-çelik, petrokimya, tekstil, cam, elektronik, makine gibi ekonominin lokomotifi olan birçok temel sektöre entegre olduğu için, bu sektörlere sağladığı girdi, satış hasılatı, yarattığı katma değer, gerçekleştirilen ihracat değeri, vergi ve ücretler ile ekonominin içinde kilit bir role sahiptir. Ayrıca, sektör hammadde ve tedarik sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş is hacmi ve istihdam yaratmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv endüstrisi, stratejik bir endüstri olarak bütün ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve sektöre yönelik özel planlamalar yapılmaktadır.

Otomotiv endüstrisi bu büyüklüğüyle, 50.000 ana sanayi, 250.000 de tedarik sanayi olarak 300.000 kişiyi istihdam etmektedir. Bu rakamlara bayiler, lojistik, yetkili ve özel servisler de dâhil edildiğinde istihdam, 500.000'i bulmaktadır.

Hâlihazırda, toplam ülke ihracatından %16 pay alan Otomotiv Endüstrisinin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için hem ülkemizde yatırım yapmış firmalarımızın üretim kapasitelerini artırmaları, hem de yeni ana sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi gerekmektedir. Ayrıca otomotiv endüstrisinde yaşanmakta olan teknolojik dönüşüm doğrultusunda gerekli adımların atılması önem arz etmektedir.

OİB, endüstride yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerini genişletmeyi ve güçlendirmeyi hem de yeni faaliyetler ile ihracatçıları bu dönüşüme hazırlıklı kılmayı ve onlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. OİB, sektör paydaşları ve üye firmalar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmakta, faaliyetlerini otomotiv endüstrisinde yaşanan bu dönüşümü dikkate alarak planlamaktadır.

 

 Web sitesi: www.oib.org.tr

 

 Web site adresi : www.oib.org.tr

 

 

facebook  instagram  linkedin twitter   youtube