Yarışma Hakkında

yarisma hakkinda 16 4 2021

Günümüzün küresel rekabet ortamı; ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektiriyor. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilite/hareketlilik kavramının da etkisiyle, otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistem söz konusu. Hareket halindeyken yapabildiğimiz şeyler değişmeye başladı, buna paralel farklı araç alternatifleri gelişiyor.

 

Bu doğrultuda dünya otomotiv endüstrisinin gündemini de artık elektrikli, birbiri ile bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar oluşturuyor. Yeni sistem, kazaların ve trafik yoğunluğunun azalması, enerji talebinin ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, çok modelli ulaşım ile park alanlarının ortadan kalkması gibi gelişmeleri beraberinde getiriyor. Büyük verinin de büyük önem kazandığı sistemde, 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor.

Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü rol üstlenmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Son 15 yılın arka arkaya ihracat şampiyonu ve pandemi öncesi son üç yıllık ihracat ortalaması 30 miyar dolar olan Türk otomotiv sektörünün, küresel arenanın zirvesinde yerini alması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin de dünyadaki bu gelişmeleri takip eden değil, bizzat içinde yer alan, hatta gelişmelere öncülük eden bireyler olmasını bekliyoruz.

 

Bu anlayışla, Türk otomotiv endüstrisinin ihracat alanında tek koordinatör birliği olarak, Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda AR-GE, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak başarısını taçlandırması vizyonuyla öncü etkinliklere imza atıyoruz.

 

OİB olarak, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlediğimiz “Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması” işte bu anlayışın bir göstergesi olarak küresel rekabette daha da güç kazanmak adına yaratıcı fikirleri endüstriye kazandıran bir etkinlik haline geldi. Geçen yıl itibariyle farklı bir kulvara taşıyarak yeni bir yaklaşımla “OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI” adı ile devam eden etkinliğimiz, bu yıl da “OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI / START-UP PLATFORMU” olarak 18 Ekim 2021 tarihleri arasında “Online / Hybrid platformda yapılacaktır.”

 

Yenilikçi fikirlerin, tasarım ve projelerinin sunulacağı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması / Start-Up Platformu”, sektörde çalışan profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunlarını içine alan 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği bir yarışma olması bakımından büyük önem taşıyor.

 

Yarışma; otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım tasarımları ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projeler kapsamında mobilite çözümlerine odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımından, birbiriyle haberleşebilen araç ve cihazların oluşturduğu sistem tasarımına; otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) tasarımından, şarj gibi altyapıların teknik tasarımına kadar konuları ifade etmektedir. Yazılım tasarımı ifadesi; araç paylaşma, bağlantılı, otonom, elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlar, konum bazlı uygulamalar, akıllı park uygulamaları vb mobilite konularına yenilikçi çözümler üreten yazılım tasarımını ifade etmektedir. Ayrıca, araçların ve akıllı cihazların diğer araç ve cihazlarla bağlantısından, araçların yazılımlarının uzaktan güncellenmesine, siber güvenlik önlemlerinden giyilebilir teknolojilere kadar çeşitli projeler ile, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar, ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilir. 

 

Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız ve uluslararası arenada giderek markalaşan Otomotiv Geleceği Tasarım Yarışması / Start-Up Platformu’nda, aynı zamanda teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen mobilite kavramının otomotiv sektörüne yansımasını, dijitalleşmenin sebep olduğu bu sektördeki hızlı gelişmeleri ve yenilikleri Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların katılacağı panel ve konferanslarda tüm paydaşlara aktarma olanağı da sunuyoruz.

 

Otomotiv tutkunlarını hayallerindeki tasarımları hayata geçirme konusunda teşvik eden yarışmada, bizler de katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler bekliyoruz. Söz konusu projeler, önde gelen sektör profesyonellerin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmesi sonucunda ödüle veya sergilenmeye layık bulunduktan sonra, etkinlik günleri boyunca ziyaretçiler ile buluşma fırsatı da yakalayacak.

 

Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında; ülkemizde teknoloji ile bütünleşen Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, yeni teknolojiler ile üretim ve ihracatta katma değerin artırılması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesi, ticarileşebilir projelerin teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın proje başvuruları 3 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

 

Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması / Start-Up Platformu’nda katılımcılara toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda yarışmanın birincisine 140 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin TL ve beşinciye 60 bin TL ödül verilecek. Bu bağlamda hepinizi, Türkiye’nin geleceğin otomobillerini yaratan öncü ülkelerden biri olma vizyonuyla çalışan otomotiv şirketleri, teknoloji firmaları, start-up’lar, melek yatırımcılar, teknokentler, üniversiteler ve nihai kullanıcılar arasındaki sinerjiye ortak olmaya davet ediyoruz.

 

Bugüne Kadar Neler Yaptık?

Sekiz yılını başarıyla geride bıraktığımız etkinlik kapsamında; bugüne dek toplam 1.699.000.-TL nakdi ödülü proje sahipleri ile buluşturduk. Geçen dokuz yılda toplam 4.316 proje yarışırken, katılımcı sayısı da 11.250 kişiye ulaştı.

 

2012 yılından bugüne düzenlenen yarışmalarda 2008/2 sayılı Tasarım tebliği kapsamında Ticaret Bakanlığı desteğiyle toplam 11 proje sahibi yurtdışında eğitim görmeye hak kazandı. Toplam 11 kişi yurtdışı tasarım bursu ile Instituto Europeo di Design (Floransa / İtalya), Domus Academy (Milano/İtalya), Politecnico di Milano (Milano/İtalya), IED Istituto Europeo di Design S.p.a (Torino/İtalya), Swinburne University of Technology’de (Sydney/Avustralya), Scuola Politecnica Di Design Spd (Milano/İtalya) ve Rhode Island School of Design (Rhode Island/ABD)’de okuma fırsatı yakaladı.

 

Sonuncusu 27 Ekim 2020 tarihleri arasında online platdormda düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda da girişimci projelere toplam 250.000.-TL ödül verildi. Dereceye girenler ayrıca yurtdışında eğitim ve İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme hakkı kazandı.

 

"Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteği ile düzenlenen etkinliklerde 160’tan fazla otomotiv girişimine destek verildi. Bu girişimler 24 milyon TL’yi aşan yatırım alırken, ciroları 44 milyon TL’ye ulaştı ve 330 kişiden fazla istihdam sağlıyorlar."

 

OİB olarak nakdi ödüllerin yanında, fikirlerin ve projelerin sanayileşip üretime dönüşmesi ve endüstriye birer çıktı olarak katkı sağlaması amacıyla son dört yıldır da İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği yapıyoruz.

 

Bu kapsamda dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirilmesine destek oluyoruz. Söz konusu iş birliği ile projelerin geliştirilmesi ve sanayiye aktarımı konusunda önemli bir mesafe kat ettik, kat etmeye de devam edeceğiz.

 

İTÜ Çekirdek Programı’nda, ödül sahipleri projelerini geliştirmenin yanında MBA eğitimi ve üniversite-sanayi iş birliğiyle network yaratma imkânı buluyorlar. Ayrıca girişimciler sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmasına kadar birçok fırsattan yararlanıyor. OİB sayesinde girişimciler, aynı zamanda otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da elde ediyor.

 

Girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang final etkinliğinde de Türkiye otomotiv sektörünün çehresini değiştirecek girişimciler ödüllendiriliyor. Big Bang sonunda başarılı olup şirket kuran girişimci gruplar, bir yıl boyunca girişimcilik konusundaki yetenek ve imkanlarını geliştirmeye devam ediyorlar. OİB olarak bu yil da otomotiv girişimcilerine Big Bang etkinliğinde toplamda 300 bin TL ödül verdik. Sonuç olarak, İTÜ Çekirdek ile iş birliğimiz bilinçli ve başarılı start-up firmalarının kurulmasını sağlıyor, proje ve fikirden sanayiye giden yolda girişimcilere destek oluyor.