Yarışma Hakkında

yarisma hakkinda

Günümüzün küresel rekabet ortamı; ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektiriyor. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilite/hareketlilik kavramının da etkisiyle, otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistem söz konusu. Hareket halindeyken yapabildiğimiz şeyler değişmeye başladı, buna paralel farklı araç alternatifleri gelişiyor.


Bu doğrultuda dünya otomotiv endüstrisinin gündemini de artık elektrikli, birbiri ile bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar oluşturuyor. Yeni sistem, kazaların ve trafik yoğunluğunun azalması, enerji talebinin ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, çok modelli ulaşım ile park alanlarının ortadan kalkması gibi gelişmeleri beraberinde getiriyor. Büyük verinin de büyük önem kazandığı sistemde, 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor.


Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü rol üstlenmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. Son 13 yılın arka arkaya ihracat şampiyonu olan, 2018 senesinde gerçekleştirdiği 31,6 milyar dolar ihracat ile tüm zamanların rekorunu kıran Türk otomotiv sektörünün, küresel arenanın zirvesinde yerini alması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin de dünyadaki bu gelişmeleri takip eden değil, bizzat içinde yer alan, hatta gelişmelere öncülük eden bireyler olmasını bekliyoruz.


Bu anlayışla, Türk otomotiv endüstrisinin ihracat alanında tek koordinatör birliği olarak, Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak başarısını taçlandırması vizyonuyla öncü etkinliklere imza atıyoruz.


OİB olarak, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlediğimiz “Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması” işte bu anlayışın bir göstergesi olarak küresel rekabette daha da güç kazanmak adına yaratıcı fikirleri endüstriye kazandıran bir etkinlik haline geldi. Bu yıl ise yarışmaları, farklı bir kulvara taşıyacak yeni bir yaklaşımla “OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI” adı altında 9-10 Mayıs tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştireceğiz.


Yenilikçi fikirlerin, tasarım ve projelerinin sunulacağı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”, sektörde çalışan profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunlarını içine alan 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği bir yarışma olması bakımından büyük önem taşıyor.


Yarışma genel tasarıma; yani bütünsel bir bakış açısıyla görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) ve teknik tasarıma odaklanıyor. Sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji gibi temaları içeren özgün ve yenilikçi ticarileştirilebilir projeler yarışma kapsamında değerlendiriliyor.


Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız ve uluslararası arenada giderek markalaşan Otomotiv Geleceği Tasarım Yarışması’nda, aynı zamanda teknoloji ve buna bağlı olarak gelişen mobilite kavramının otomotiv sektörüne yansımasını, dijitalleşmenin sebep olduğu bu sektördeki hızlı gelişmeleri ve yenilikleri Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacıların katılacağı panel ve konferanslarda tüm paydaşlara aktarma olanağı da sunuyoruz.


Otomotiv tutkunlarını hayallerindeki tasarımları hayata geçirme konusunda teşvik eden yarışmada, bizler de katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler bekliyoruz. Söz konusu projeler, önde gelen sektör profesyonellerin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmesi sonucunda ödüle veya sergilenmeye layık bulunduktan sonra, etkinlik günleri boyunca ziyaretçiler ile buluşma fırsatı da yakalayacak.


Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında; ülkemizde teknoloji ile bütünleşen Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi, yeni teknolojiler ile üretim ve ihracatta katma değerin artırılması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesi, ticarileşebilir projelerin teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın proje başvuruları 29 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.


Bu yıl Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında katılımcılara toplam 250 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda yarışmanın birincisine 70 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 50 bin, dördüncüye 40 bin TL ve beşinciye 30 bin TL ödül verilecek.


Bu bağlamda hepinizi, Türkiye’nin geleceğin otomobillerini yaratan öncü ülkelerden biri olma vizyonuyla çalışan otomotiv şirketleri, teknoloji firmaları, startup’lar, melek yatırımcılar, teknokentler, üniversiteler ve nihai kullanıcılar arasındaki sinerjiye ortak olmaya davet ediyoruz.


Bugüne Kadar Neler Yaptık?

Yedi yılını başarıyla geride bıraktığımız etkinlik kapsamında; bugüne dek toplam 1 milyon 199 bin TL nakdi ödülü proje sahipleri ile buluşturduk. Geçen yedi yılda toplam 3 bin 634 proje yarışırken, katılımcı sayısı da 9 bin 168 kişiye ulaştı.


2012-2016 yılları arasında düzenlenen yarışmalarda 2008/2 sayılı Tasarım tebliği kapsamında Ticaret Bakanlığı desteğiyle toplam 10 proje sahibi iki yıl süresince yurtdışında eğitim görmeye hak kazandı. Toplam 10 kişi yurtdışı tasarım bursu ile Instituto Europeo di Design (Floransa / İtalya), Domus Academy (Milano/İtalya), Politecnico di Milano (Milano/İtalya), IED Istituto Europeo di Design S.p.a (Torino/İtalya) ve Swinburne University of Technology’de (Sydney/Avustralya) okuma fırsatı yakaladı.


Sonuncusu 22-23 Mart 2018 tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesinde düzenlenen 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışmasında da girişimci projelere toplam 210 bin TL ödül verildi. Dereceye girenler ayrıca yurtdışında eğitim ve İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde projelerini geliştirme hakkı kazandı.


Şimdiye dek düzenlediğimiz etkinliklerde 6 yenilikçi proje yatırım alarak sanayiye kazandırıldı. OİB’in destek verdiği girişim projeleri üç yılda toplam 8 milyon TL yatırım aldı. Şirketlerin değerlemesi toplam 86 milyon TL’ye ulaştı. OİB destekli girişimler toplam 3 milyon TL ciro gerçekleştirirken, 135 kişiye de istihdam sağladı.


OİB olarak nakdi ödüllerin yanında, fikirlerin ve projelerin sanayileşip üretime dönüşmesi ve endüstriye birer çıktı olarak katkı sağlaması amacıyla son üç yıldır da İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği yapıyoruz.


Bu kapsamda dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirilmesine destek oluyoruz. Söz konusu iş birliği ile projelerin geliştirilmesi ve sanayiye aktarımı konusunda önemli bir mesafe kat ettik, kat etmeye de devam edeceğiz.


İTÜ Çekirdek Programı’nda, ödül sahipleri projelerini geliştirmenin yanında MBA eğitimi ve üniversite-sanayi iş birliğiyle network yaratma imkânı buluyorlar. Ayrıca girişimciler sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmasına kadar birçok fırsattan yararlanıyor. OİB sayesinde girişimciler, aynı zamanda otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da elde ediyor.


Girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang final etkinliğinde de Türkiye otomotiv sektörünün çehresini değiştirecek girişimciler ödüllendiriliyor. Big Bang sonunda başarılı olup şirket kuran girişimci gruplar, bir yıl boyunca girişimcilik konusundaki yetenek ve imkanlarını geliştirmeye devam ediyorlar. OIB olarak bu yil da otomotiv girişimcilerine Big Bang etkinliğinde toplamda 300 bin TL ödül verdik. Sonuç olarak, İTÜ Çekirdek ile iş birliğimiz bilinçli ve başarılı start up firmalarının kurulmasını sağlıyor, proje ve fikirden sanayiye giden yolda girişimcilere destek oluyor.